MBO Hup MVO
Lees het hier

MBOHup helpt Mbo’ers een kick-start te maken in de zorg, zodat ze een vliegende start in de zorg kunnen maken. We voorkomen daarmee dat deze vaak kwetsbare groep tussen wal en schip valt. Uit ervaring weten we dat met name lager geschoolde Mbo-kandidaten die net van school komen, de aansluiting missen om een succesvolle start op de arbeidsmarkt te maken. Door ze juist op dat moment begeleiding te bieden, soms door het aanleren van simpele toegepaste beroepsvaardigheden voorkomen we uitval. MBOHup zorgt ervoor dat ze net dat extra zetje in de goede richting krijgen door een begeleide instroomroute naar betaald werk in de zorg, zodat ze ook op langere termijn waardevol kunnen zijn voor deze sector.

Sinds de ingrijpende veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel van 2015 is het voor laaggeschoolden steeds lastiger geworden om een volwaardige, duurzame baan in de zorg te vinden. Om personeel aan te nemen wordt pas vaak aantrekkelijk vanaf niveau 3. Waarom? Omdat de eisen aan de zorgmedewerkers steeds hoger zijn geworden. De afgelopen jaren zien we dan ook twee ontwikkelingen. Medewerkers worden niet alleen belast met taken waarvoor ze zijn opgeleid, ze voeren ook taken uit die onder hun niveau liggen. Daarnaast blijft werk liggen, omdat het personeel te hoog is opgeleid en ze dus te duur zijn om eenvoudige ondersteuning te bieden aan cliënten en patiënten. MBO Hup zet in op job carving. We kijken we naar wat door een specialist moet worden gedaan en wat gedaan kan worden door een medewerker die lager is opgeleid. Door kritisch te kijken naar de functie en de taken kunnen mensen op lager niveau aan het werk geholpen worden en kan een zorginstelling betere service verlenen en zo geven wij ze met MBO Hup een zetje naar een baan in de zorg.

 

Bijzonder aan dit initiatief is dat we de kandidaten helpen een kick-start te maken op de arbeidsmarkt, nog voordat ze in een uitkering terecht komen. We voorkomen daarmee dat deze kwetsbare groep tussen wal en schip valt. Uit ervaring weten we dat kandidaten die net van school komen, de aansluiting vaak missen om een succesvolle start op de arbeidsmarkt te maken. Door ze juist op dat moment begeleiding te bieden, soms door het aanleren van simpele toegepaste vaardigheden voorkomen we uitval. MBOHup zorgt ervoor dat ze net dat extra zetje in de goede richting krijgen door een begeleide instroomroute naar betaald werk in de zorg, zodat ze ook op langere termijn waardevol kunnen zijn voor de sector.

Initiatief MBOHup is gebouwd op jarenlange expertise in het beroepsonderwijs door vele projecten op het snijvlak onderwijs en arbeidsmarkt. Oprichter Annemien van der Veen is in 2008 begonnen in het Hbo met projecten waarin onderwijs, overheid en ondernemers samenwerkten om studenten voor te bereiden op de praktijk. De laatste jaren heeft zij gewerkt aan een project om leerwerkplaatsen te creëren in opdracht van ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en gemeente Utrecht. Met MBOHup gaat zij met partners nog een stap verder door mensen met of (nog) zonder diploma net dat extra zetje te geven om een soepele overgang naar betaald werk in de zorg te maken.

Het Actieleernetwerk van het Ministerie van VWS heeft MBOHup benoemd tot Koploper. Een netwerk voor innovatieve arbeidsmarktinitiatieven. Met organisaties die een concrete bijdrage leveren aan het oplossen van personeelstekorten in de zorg. We zijn bijzonder vereerd om inspirerend voorbeeld voor anderen te mogen zijn.